Läs- och skrivsvårigheter

Sensus Skåne-Blekinge erbjuder fördjupade föreläsningar och workshops för barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt för lärare, pedagoger, föräldrar, vänner och anhöriga som i sin vardag kommer i kontakt med personer med läs- och skrivsvårigheter.

Vi erbjuder även föreläsningar anpassade för specifika målgrupper, såsom till exempel bibiotekarier, inom kriminalvården, för högskolestudenter med mera.

Alla föreläsningar och workshops kan arrangeras i lämplig lokal på din skola/arbetsplats eller hos oss. Föreläsningarna kan ges i hela Sverige.

Benny Björkman

Vår föreläsare heter Benny Björkman. Benny levde i 35 år med dyslexi utan att veta om det. Sina läs- och skrivsvårigheter trodde han berodde på lathet och dumhet. Mycket av hans tid gick åt till att undvika situationer där problemen kunde komma fram i ljuset.

Efter en arbetsskada för ett antal år sedan kom vändpunkten – han fick diagnosen dyslexi. Med rätt hjälp, bra hjälpmedel och med rätt inställning har Benny sedan lyckats med saker som ingen trodde att han skulle klara.

Benny föreläser sedan 1999 om hur det är att leva med dyslexi.

Följ Benny på Facebook

Film: Intervju med Benny Björkman

Möt Benny Björkman, verksamhetsutvecklare på Sensus Skåne-Blekinge och ansvarig för vår dyslexiverksamhet. 35 år gammal fick Benny diagnosen grav dyslexi. Nu föreläser han och ordnar workshops kring dyslexi och om alla de hjälpmedel som finns att tillgå.

Se filmen

Kontakt

Benny Björkman

benny.bjorkman@sensus.se