Rörelsen gör det lättare att lyssna

En röst om Lärande i rörelse

Vad tycker du om metoden som används i utbildningen Vandrande ledarskap?

Jag gillar att det skapats en metod för att bearbeta, fundera, reflektera över olika saker som jag alltid har hållit på med men inte så strukturerat. Nu har det utvecklats till en metod som jag tror passar många även ”icke-vandrare”
Att samtala med någon om något under tiden man rör sig och inte behöver titta på varandra utan gå sida vid sida gör att det för min del blir mindre kravfyllt och jag har lättare att ”provtänka”. Jag tycker också att rörelsen gör det lättare att lyssna. Kanske för att jag måste anstränga mig lite och då fladdrar inte tankarna iväg.

Vad har du med dig från innehållet i kursen? Vad kommer du att ha användning utav?
Att metoden kan fungera på många olika sätt och i många olika situationer, inlärning, reflektion, olika slags samtal. Jag gillar också att man kan gå igenom en teori eller en presentation på leden, det måste inte vara med en PowerPoint - ett förberett blädderblock funkar fint.

Efter kursen har jag använt metoden vid medarbetarsamtal. För min egen del använder jag det mer och mer för egen reflektion och som förberedelse innan ett möte.

Vem tycker du ska gå kursen? Vilka passar kursen?

Alla som har någon form av ledarroll, medarbetaransvar, teamledare, chefer. Jag tror att det är bra att man har några års erfarenhet och är beredd att dela erfarenheter. Jag tänker mig att det kan vara bra att en hel ledningsgrupp som deltar.


Bodil Frånlund Larsson
, enhetschef, Sensus
Deltagare – Ledarskap i rörelse, Kullaleden, 2019

Ledarskap i rörelse

En vandrande ledarskapsutbildning där vi använder metoden Lärande i rörelse.

Läs mer om utbildningen