Deltagarröster

"Jag dras till det här med folkbildning och Sensus inriktning på det. Och jag tilltalas väldigt mycket av att vara ute i naturen samtidigt som jag lär mig någonting. Jag tror att det händer någonting när man är i rörelse. Det ger nya perspektiv. Och samtidigt är det friskvård."

Olivia Wahlby, Vårdförbundet


"Jag valde att åka på den här utbildningen för att jag tilltalas så mycket av att få tänka medan jag rör mig. Och det har varit en fantastisk resa och fantastiska dagar. Jag har fått många verktyg, begrepp och ord att ta med mig hem och fundera på när det gäller mitt ledarskap."

Ulrica Sjöström, Svenska kyrkan


"Att vandra och lära sig har bidragit till en djupare förståelse av både mig själv och andra. Lärande i rörelse är ett mycket bra format för att snabbt kunna applicera och tillgodogöra sig både teori och praktik."

Jeremija Isakovic, NOD
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället


"För mig är det väldigt givande att huvuddelen av reflekterandet och samtalen sker under rörelse, dvs att vi är ute och går. Jag tar framför allt med mig några nya insikter om mig själv och mitt ledarskap. Men också mötet med kunniga ledare och gamla och nya tänkesätt och metoder, den yttre miljön och samtalen med andra deltagare. Kursen passar egentligen alla som vill utveckla sig själv och sitt ledarskap. Kanske framför allt den som förutom kläder och annat som behövs också packar ner nyfikenhet, öppenhet, vilja att lära och dela med sig till andra, i ryggsäcken."

Jan Olof Nordström, Samordnare Ideellt forum i Svenska kyrkan


"Jag är väldigt förtjust i det här konceptet. Att kombinera vandring och utbildning är bra för utveckling. Jag uppskattar särskilt mötet med andra och att ge och ta emot möjligheten till utveckling. Jag gillar det!"

Marie Keidser von Heijne, Unionen


"Jag gillar att det skapats en metod för att bearbeta, fundera, reflektera över olika saker som jag alltid har hållit på med men inte så strukturerat. Att samtala med någon om något under tiden man rör sig och inte behöver titta på varandra utan gå sida vid sida gör att det för min del blir mindre kravfyllt och jag har lättare att ”provtänka”. Jag tycker också att rörelsen gör det lättare att lyssna. Efter kursen har jag använt metoden vid medarbetarsamtal. För min egen del använder jag det mer och mer för egen reflektion och som förberedelse innan ett möte."

Bodil Frånlund Larsson, Sensus