Lärande i rörelse

Vandra, reflektera, samtala och lär i rörelse.

Lärande i rörelse är en metod där vi genom vandringen, påverkan av naturen och med hjälp av olika frågeställningar skapar bra förutsättningar för utvecklande lärande. Forskning visar att rörelse genom till exempel vandring hjälper oss att reflektera på ett effektivare och mer obehindrat sätt. Det blir nära till öppna och djupa samtal med stort fokus.

Lärande i rörelse hör ihop med bildning, folkbildning och Sensus syn på lärande. Folkbildning som metod innebär att se varje människa och att utgå ifrån var och ens erfarenheter och lust att lära. I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. Vi menar att bildning är förmågan att tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny kunskap.

Kontakt
Katarina Persson, katharina.persson@sensus.se, 0706-111795.
Fredrik Hedlund, fredrik.hedlund@sensus.se, 08-406 16 78.

Deltagarröster

Vad säger deltagarna om Lärande i rörelse?

Läs mer.

Ledarskap i rörelse

Ledarskap i rörelse är en vandrande ledarskapsutbildning där vi använder metoden Lärande i rörelse.

Läs mer.