Friskt åldrande eller demenssjukdom?

Föreläsning från Silviahemmet om friskt åldrande, demenssjukdomar, hjälpmedel och praktiska tips i vardagen.

Målgrupp

Alla som vill ha mer kunskap om friskt åldrande och demenssjukdomar. Särskilt inbjuds anställda och ideella församlingsmedarbetare inom Luleå stift samt pensionärsorganisationer.

Mål

Ökad kunskap om skillnaden mellan friskt åldrande och demenssjukdomar samt tips på hur enkla anpassningar och hjälpmedel kan underlätta i vardagen.

Kursinnehåll

Föreläsning från Silviahemmet om friskt åldrande, demenssjukdomar, hjälpmedel och praktiska tips i vardagen. Under föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor och få svar via en chatt.

Plats

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till anmälda efter sista anmälningsdag.


Anmälan

Föreläsningen ges vid två tillfällen. Klicka på datumet för att anmäla dig!

8 december, kl. 10-11.30
9 februari, kl. 10-11.30