Förståelse - insikt - upprättelse - INSTÄLLT

(Höstens planerade tillfällen i december är inställda pga Corona. Vi meddelar här så snart vi vet mer om nya inplanerade tillfällen.)

Att leva med hivinfektion är annorlunda i dag än förut. Fantastiska medicinska framgångar gör att man kan bilda familj och leva med hiv livet ut på samma villkor som alla andra. Ändå kvarstår mycket rädsla och okunskap. Och en ständigt gnagande problematik kring sexualitet, skuld och skam.

Behovet av insiktsfullt stöd och medlevarskap är stort i religiösa samfund av olika tillhörighet, vilka har en nyckelroll i att föra meningsfulla och trygga samtal med människor i skilda livssituationer och erfarenhet av att sätta ord på det svåra och motsägelsefulla i livet.

Under webbinariet ger vi en dagsaktuell uppdatering om hiv, dess diagnostik och behandling. Under en åtföljande paneldiskussion reflekteras innebörden av att leva med hiv i dag. Vi hoppas att webbinariet intresserar många i samfund inom som utanför de kristna kyrkorna. Varmt välkommen!

Medverkande

Steve Sjöquist, författare, hivaktivist, diakon
Helge Stålnacke, präst, verksam i Noaks Ark Norra Norrland
Linda Olofsson, handläggare för mångfaldsfrågor, Stockholms Stift
Jukka Aminoff, Riksförbundet Noaks Ark

Moderator: Mona Eriksson, verksamhetsledare Luleå Domkyrkoförsamling