Bild: Scandinav Bildbyrå

Föreslå kandidater till Sensus förbundsstyrelse

Inför Sensus Förbundsstämma 2023 önskar valberedningen för Sensus förbundsstyrelse få förslag på kandidater.

Valberedningen önskar få förslag på kandidater till något eller flera av följande uppdrag:

  • Förbundsordförande
  • Vice förbundsordförande
  • Förbundsstyrelseledamöter
  • Förtroendevald verksamhetsrevisor samt dennes ersättare

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2023.

Lämna förslag

Föreslå kandidater inför Sensus Förbundsstämma 2023.

Till formuläret

Valberedningens brev

Läs hela valberedningens brev om förslag på kandidater till Sensus Förbundsstyrelse.

Valberedningens brev