Folk och kultur

Med Samtal fortsätter ges deltagare under Folk och Kultur 2021 möjlighet att stanna upp och reflektera över det man hört och sett. Samtal fortsätter är ett sätt att fånga upp de små samtalen och mötena som vanligtvis sker i mellanrummen under konventet: under promenaden mellan programpunkterna, över kaffekoppen i fiket eller i kön till salladsbuffén i restaurangen. Sensus studieförbund verkar för folkbildning och kultur. Lärande och utveckling genom upplevelser, skapande och samtal sker dagligen i verksamhet tillsammans med deltagare, ledare och samarbetsorganisationer.

– Kultur och bildning är delar av samma mynt. Tillsammans blir det folkbildning. För oss är Folk och kultur en viktig mötesplats. Det goda samtalet – att mötas i ögonhöjd – är en del av det vi är och därför är det väldigt roligt att få bidra med just det. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att reflektera över det man hört och sett tillsammans med andra på lika villkor. Inte minst i det digitala formatet är det lätt att känna sig ensam med sin upplevelse, och att ge plats för samtal är extra viktigt, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus.

Samtal fortsätter är en metod som kommer ge våra deltagare större möjlighet till interaktion och reflektion, något som alltid har varit vår ambition för det digitala formatet. Vi kunde därför inte vara gladare över detta partnerskap med Sensus. Det är idéer som dessa, som höjer konventets kvalitet, som gör våra partnerskap så värdefulla, säger säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Vad är Samtal fortsätter?
En tanke, en känsla och något att ta med sig vidare. Samtal fortsätter är en metod för att skapa samtal om angelägna ämnen i ett ordnat format. Sensus har arrangerat Samtal fortsätter under flera år i samband med exempelvis författarsamtal på Bok- och biblioteksmässan och olika program i Almedalen, både i fysisk och digital form. Formatet ger besökarna möjlighet att möta andra och prata om det som väckts under programpunkten. Under Folk och kultur arrangeras digitala Samtal fortsätter efter utvalda programpunkter.

Hur fungerar Samtal fortsätter?
Samtal fortsätter tar vid efter att programpunkten är klar. Publiken välkomnas in i ett gruppsamtal som leds av en samtalsledare från Sensus, enligt en förutbestämd form. Samtalet utgår från ämnet i den aktuella programpunkten, men det behövs inga sakkunskaper för att delta. Det är den personliga tanken och känslan som står i fokus. Föreläsare eller andra medverkande från programpunkten medverkar i regel inte under Samtal fortsätter.

Samtalen sker i videomötesprogrammet Zoom. Vid varje programpunkt finns det instruktioner och en länk till samtalsrummet.

Samtalet startat 5 minuter efter avslutad programpunkt och håller på så länge deltagarna vill, men max 30 minuter.

Metoden går kortfattat till så här:

  • Samtalsledaren hälsar välkommen och förklarar upplägget på samtalet.
  • En kort presentationsrunda där deltagarna presenterar sig med förnamn.
  • Samtalsledaren presenterar de tre frågorna som samtalet utgår från: Vilken känsla har väckts i dig av det du hört och sett? Vilken tanke har stannat kvar lite extra? Vad tar du med dig och berättar vidare?
  • Deltagarna berättar utifrån frågorna i tre rundor. Alla får tala utan att bli avbrutna, alla lyssnar aktivt på den som pratar.
  • Samtalsledarens roll är att fördela ordet, hålla tiden och se till att samtalsreglerna följs.