Nikodemussamtal församlingen mitt i det lokala politiska livet

Mats Hermansson, Domprost i Visby, berättar om Nikodemussamtalen. Samtalen där partiledaren eller någon från partiledningen bjuds in till samtal.

Sommaren 2018 firar vi i Visby 10 år med Nikodemussamtal (med mässa) under Almedalsveckan. Vi bjuder in partiledaren eller någon från partiledningen, till en sen kväll under valven i domkyrkan. Samtalet börjar kl. 22.00 och varar i ca 45 min. Vi som leder samtalet är journalisten Lisbeth Gustafsson och jag som är präst. Efter samtalet följer en mässa. Vi inbjuder samtidigt med att mässans gåvor delas alla att tända ljus. Vi han mycket enkel ordning kvällen – där vi egentligen gör det som vi som kyrka alltid gjort: Vi för samtal om de för mänskligheten viktiga frågorna, tänder ljus istället för att förbanna mörkret och delar det bröd som räcker till alla.


Det som sker i den Gotländska sommarnatten är fullt möjligt för varje församling att inspireras av utifrån sina behov och möjligheter. Inte minst under den kommande valrörelsen 2018 kan församlingen spela en roll i det lokala politiska livet – och samtidigt också göra skillnad i församlingens eget liv. Syftet är självklart inte att på något sätt framhäva något enskilt politiskt parti utan för att se till att kyrkans frågor om t.ex. medmänsklighet, omsorg, solidaritet och religionsfrihet finns med i det lokala samtalet inför valet.


Även hos er kan ni hitta en journalist och en präst som kan leda samtalen. Så bjuder ni in de lokala partiföreträdarna till Nikodemussamtal. En politisk representant per kväll.


Var en aktiv församling inför valet i höst – var en aktör som tydligt värnar det goda samtalet om det gemensamt angelägna - och som därmed värnar demokratin.


Nikodemussamtalen presenterar vi så här i inbjudan till partierna:


Det goda samtalet

Det ska ges utrymme att utveckla tankegångar, komma lite djupare, lite närmare. Vi vill ett samtal där politikern som människa får rum. Det ska bland annat vara relaterat till det som pågår i det offentliga samtalet. Det ska inte vara debatt, inte utfrågning - utan ett öppet, ärligt och gott samtal.


Nå det mänskliga

Kyrka och politik har mycket gemensamt – mer än vad många tror. Det handlar om hur vi organiserar vår tillvaro, hur vi relaterar till varandra. Både kyrka och politik vill komma bortom klyschor, färdiga och förenklade svar – nå det mänskliga och angelägna. Därför behöver kyrka och politik mötas.


Sommarens vackraste rum

Vi vill använda stadens vackraste rum som stått i stadens centrum länge. Ingen annan aktör kan erbjuda ett sådant rum! Rummet är särskilt vackert under sensommarkvällar! Kyrkorummet är allas vårt gemensamma rum för att möta vår tids stora och viktiga samhällsfrågor.


För skapelsens skull

Det behövs nya arenor för samtidens ödesfrågor. Mänskligheten står inför avgörande vägval om vi vill att vår jord ska snurra vidare. I det arbetet behöver vi finna varandra – alla människor av god vilja. Kyrkan vill vara platsen där vi kommer till insikt om hur vi säkrar skapelsens – och själens överlevnad.


För nyfikenhetens skull

Nikodemus var en nyfiken politiker i Jerusalem som försiktigt närmade sig Jesus. Han kom med sina trosfrågor efter mörkrets inbrott. Då och där, fanns en öppenheten som vi vill ska prägla dessa kvällar – nu och här. Troligen finns det många som liksom Nikodemus är nyfikna – nyfikna på olika sätt.


Detta är ju inget nytt. Visst finns detta hela tiden i er församling? Men kanske är det värt att göra en kraftsamling i slutat av augusti början av september just i år. Inbjud till några kvällar med fokus på sådant som intresserar de flesta människor; det personliga och globala, det lokala och internationella, det konkreta och det filosofiska/religiösa. Låt Sensus vara er partner. Det är de hos oss. Ni kan bland annat få hjälp med förberedelse, genomförande och marknadsföring.

Med förhoppning om att detta ska inspirera flera att genomföra Nikodemussamtal hemmavid. Vi har mycket goda erfarenheter av detta i Visby. Under sensommaren 2018 kan också ni inbjuda lokalpolitiker till er församlingskyrka mitt i samhället.

Mats Hermansson

Domprost i Visby, sedan 10 år.