Varor & Tjänster

FÖRELÄSNINGAR

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund

Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

Ickevåld och Guds rike – Annika Spalde, diakon

Hur kan vi se ickevåld som en aspekt av det gudsrike som Jesus talade om? Vad kan det innebära i praktiken att leva med ickevåld som ledstjärna, för våra relationer i församlingen och våra vardagsliv i samhället?

Annika Spalde är diakon, aktivist och författare till ett flertal böcker, bland dem Ett annat rike: Ickevåldets väg i vår tid (Argument förlag, 2018).

”Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor” - Martin Smedjeback

En föreläsning om skapelsen, djuretik och om maten vi odlar. Detta föredrag bygger på Dr. Melanie Joys forskning kring vårt förhållande till kött och djur.

Fairtrade, en märkbar skillnad – Elin Nordgren, Sensus & fairtradeambassadör

Om köpmakt och att som konsument göra skillnad för odlare och producenter.

BOKTIPS & STUDIEMATERIAL

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen

Gör skillnad -från klimatångest till handlingskraft -Emma Sundh, Johanna Nilsson, Maria Soxbo

Klimatasken: stora förändringar i litet format - häftad, Svenska, 2020

4 tunna böcker att inspireras och utmanas av. – Emma Sundh, Johanna Nilsson, Maria Soxbo

KURSER & UTBILDNINGAR

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

Väsentlighetsanalys Globala målen – Erika Pihl

Att ge församlingen vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom församlingen.

Tre tillfällen á 2 timmar, och planeras utifrån församlingens förutsättningar och behov.

Solidariskt altarbord - Monica Romberg

I måltidsgemenskapen gestaltar vi hur världen borde vara - ett bröd och en mänsklighet - i respekt för allt levande. Vi lär oss hur vi kan odla våra egna altarblommor och tänka solidariskt kring Nattvarden. 6000kr

Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

http://svenskakyrkan.contento.se/core/content/miljoutbildning

PROCESSLEDNING & WORKSHOPS

Vi kan vara ert bollplank i er miljödiplomeringsprocess och hjälpa er framåt och utmana på ett för er relevant sätt. Att utifrån era förutsättningar skapa de bästa möjligheterna till ett långsiktigt och förankrat miljö- och hållbarhetsarbete.

Kyrka för Fairtrade – Elin Nordgren & Lennart Lorin, Sensus

Passa på att i er miljödiplomering också bli diplomerad ”Kyrka för Fairtrade” och gör skillnad för odlare och producenter över hela jorden. Det vi konsumerar hemma i församlingen gör avtryck i miljön och för människor. Genom att handla Fairtrademärkt så bidrar vi med att skapa hållbara miljöer för både människa och natur.

Kontakt:

Elin Nordgren

Sensus Skåne-Blekinge

elin.nordgren@sensus.se

0703-965690