Kemikalier & avfall

FÖRELÄSNINGAR

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund

Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

BOKTIPS & STUDIEMATERIAL

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen

MATERIAL & PEDAGOGIK

Hur man kan möta barn, unga och vuxna i kyrkans grupper och samtala kring hållbarhetsfrågor.

Mitt avtryck – Om SOPSAMLARMONSTER & att vara Energismart:

https://www.mittavtryck.se/vuxna/skolprojekt/

Hässleholm Miljö AB

Kontakt:

Elin Nordgren

Sensus Skåne-Blekinge

elin.nordgren@sensus.se

0703-965690