FÖRELÄSNINGAR

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund

Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

KURSER & UTBILDNINGAR

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

Väsentlighetsanalys Globala målen – Erika Pihl

Att ge församlingen vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom församlingen.

Tre tillfällen á 2 timmar, och planeras utifrån församlingens förutsättningar och behov.

Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

http://svenskakyrkan.contento.se/core/content/miljoutbildning

Kontakt:

Elin Nordgren

Sensus Skåne-Blekinge

elin.nordgren@sensus.se

0703-965690