Använd Sensus i kyrkans miljödiplomering

Utifrån rubrikerna i kyrkornas miljöhandbok har Sensus tagit fram inspiration och material som ni kan använda er av i miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

 • FÖRELÄSNINGAR
  För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

 • BOKTIPS & STUDIEMATERIAL
  Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

 • MATERIAL & PEDAGOGIK
  Hur man kan möta barn, unga och vuxna i kyrkans grupper och samtala kring hållbarhetsfrågor.

 • KURSER & UTBILDNINGAR
  Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

 • EVENT & FÖRSLAG PÅ STUDIEBESÖK
  Endagsaktiviteter som kan inspirera och väcka nyfikenhet, inom olika områden.

 • PROCESSTÖD
  Vi kan vara ert bollplank i er miljödiplomeringsprocess och hjälpa er framåt och utmana på ett för er relevant sätt. Att utifrån era förutsättningar skapa de bästa möjligheterna till ett långsiktigt och förankrat miljö- och hållbarhetsarbete.

Pastoral verksamhet
(Gudstjänst, Undervisning, Diakoni & Mission)