Brytiga Böcker

Sedan hösten 2014 driver Rättighetscentrum Västerbotten projektet "Brytiga Böcker", som finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi normkreativa metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Vi vill både använda böcker som verktyg för förändring och verka för att barn får möta litteratur som speglar dem själva och vår omvärld. Parallellt med målgruppsaktiviteter arbetar vi med fortbildning och stöd för biblioteken i deras långsiktiga rättighetsarbete.

Brytiga Böcker har blivit beviljade ett tredje och sista projektår av Allmänna Arvsfonden, med start 1 juli 2016. Under året kommer vi bland annat att arbeta regionalt tillsammans med folkbibliotek i 10 kommuner i Västerbotten, utveckla metoder för skolbibliotek och satsa på tvåspråkiga aktiviteter för nyanlända.

För mer information kontakta Eva Gustafsson, projektledare telefon 0725-241763. Du kan även maila på eva.gustafsson@sensus.se.

 

Brytiga böcker logotyp

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.