Program för ledarutveckling

Sensus har drygt 12 500 ledare som gör ett fantastiskt jobb. Antingen i någon av de organisationer eller föreningar som Sensus samverkar med eller i Sensus eget utbud.

Ledarrollen kan se mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en scoutgrupp, bli utsedd kontaktperson för det lilla musikbandet eller kanske hålla i en dansgrupp.

På vår hemsida och i våra utskick får du som ledare information om vad som är på gång inom Sensus, olika erbjudanden samt tips och råd.

Sensus ledarutvecklingsprogram
För att stödja och inspirera dig i rollen som ledare erbjuder Sensus ett ledarutvecklingsprogram i tre steg. Fortlöpande under året erbjuder vi även seminarier, inspirationsdagar och möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Sensus ledarutvecklingsprogram är kostnadsfritt under förutsättning att du är aktiv som ledare i Sensus verksamhet efter genomgången utbildning.

Ledarintroduktion
Alla ledare som verkar inom Sensus ska delta i ledarintroduktionen. Under ledarintroduktionen får du information om vad det innebär att vara ledare i Sensus verksamhet. Vi samtalar även om Sensus pedagogiska policy. Ledarintroduktionen genomförs enskilt eller i grupp under upp till två studietimmar.

Ledarutbildning grund
Detta är Sensus grundläggande ledarutbildning. Utbildningen omfattar teorier, metoder och praktik om folkbildningens ideologi och kännetecken, gruppen och ledarens utveckling, studiecirkelns förutsättningar och Sensus grundsyn och perspektiv. Ledarutbildningen bygger på Sensus pedagogiska policy och deltagarnas erfarenheter. Utbildningen omfattar minst 9 studietimmar inklusive ledarintroduktion.

Certifiering av ledare
Sensus erbjuder ledare möjlighet att bli certifierade om följande kriterier
uppfylls:

  • tillämpar Sensus pedagogiska policy
  • har deltagit i Ledarintroduktion och Ledarutbildning Grund eller har motsvarande utbildning
  • har dokumenterade utvärderingar från väl genomförd verksamhet
  • har varit ledare i Sensus i minst två år med en omfattning motsvarande minst 100 studietimmar

Certifieringen genomförs i grupp och sker under tre studietimmar.

Inspiration och kompetensutveckling
Fortlöpande under året erbjuder Sensus även seminarier, inspirationsdagar och möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.