I Luthers fotspår - Samtalsguide

Denna samtalsguide vill vara en hjälp för dig som tillsammans med andra i grupp vill fördjupa er och följa med i Luthers fotspår.

Tillsammans bildar ni en studiecirkel som träffas för samtal och reflektion.

Hur många gånger ni träffas bestämmer ni själva men runt fem träffar kan vara en utgångspunkt.

Låt sammanhanget, tiden, deltagarnas intresse och förutsättningar, avgöra hur genomgången av boken ska läggas upp och anpassa antalet samlingar och gruppens samtal utifrån de specifika förutsättningarna

Ladda ner samtalguiden här;

I Luthers fotspår - samtalsguide för utskrift.pdf

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.