Att ändra perspektiv – en studiecirkel om personcentrerad vård

Vården i Sverige håller en hög kvalitet och når goda medicinska resultat. Samtidigt upplever många patienter att de inte blir lyssnade på, att det saknas kontinuitet och att vården inte håller samman.

Kunskapsdelarna i studiecirkeln är framtagna i samarbete med GPCC - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. GPCC har också deltagit i utformningen av de "pilotcirklar" som Vårdförbundet genomfört för medlemmar i Jönköping och Jämtland.

För hjälp att komma igång med studeicirkeln kontakta oss!

Ladda hem studeimaterialet "Att ändra perspektiv" 

Läs mer på Vårdsförbundets hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.