Livsfrågor och tro

Klicka på respektive länk för att läsa mer.

 • logo

  12 steg för hopplösa - Livsförändring på djupet

  Läs mer
 • logo

  Alla tiders bok

  Alla tiders bok omfattar tre böcker (Vägen väntar, Vandra vidare och Mot ett mål) och böckerna är utformade för studiearbete.

  Läs mer
 • logo

  Att vara europeisk muslim

  Frågan om hur man som muslim kan förena islams grundläggande läror med att leva som aktiv samhällsmedborgare i ett modernt Europa är central för många, inte minst unga, muslimer.

  Läs mer
 • Att ändra perspektiv – en studiecirkel om personcentrerad vård

  Vården i Sverige håller en hög kvalitet och når goda medicinska resultat. Samtidigt upplever många patienter att de inte blir lyssnade på, att det saknas kontinuitet och att vården inte håller samman.

  Läs mer
 • logo

  Berättarglädje

  En vandring genom Markusevangeliet

  Läs mer
 • Boken: ATT ÄTA - Steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla

  Denna bok ger något som många saknar idag – närvaro med den fysiska aspekten och speciellt med maten man äter. Att vara närvarande i det man gör förhöjer inte bara upplevelsen, som smaken när man äter, det ger även en helt annan effekt på kroppen.

  Läs mer
 • Dagboken

  Reformationsårets utgåva av Dagboken , församlingarnas klassiska hjälpreda, är full av det du behöver för att fira jubileet: artiklar av femton Luther-kännare, tolv personliga berättelser med rubriken ”Min Luther” och 64 Luther-citat, ett för var och en av kyrkoårets helgdagar.

  Läs mer
 • Den kristna trons grunder

  En studieplan för sju samlingar av Leif Nordenstorm

  Läs mer
 • logo

  Det går att leva vidare

  Samtal om sorgen efter en närstående som tagit sitt liv.

  Läs mer
 • logo

  Din egen berättelse

  Din egen berättelse är ett samtalsmaterial som vänder sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

  Läs mer
 • Eftertänkt

  Lotta Ingerholt skriver dagsnoteringar med sin mobiltelefon. Ofta korta, men välavvägda och innehållsrika. Hans Hartman fångar samtiden med sin kamera. Dokumentärt och kontemplativt. Så stod deras delanden sida vid sida på Facebook. 

  Läs mer
 • En man i klackar

  Niklas Åhlund och Maria Kehagia träffades första gången 2010. Deras möte kom att förändra Niklas liv. I det här samtalet får vi följa Niklas väg mot ett liv som Nathalie.

  Läs mer
 • logo

  En väg till livsmod och tillit

  Handledning till boken.

  Läs mer
 • logo

  En väg till livsmod och tillit

  Möt kristen tro med Frälsarkransen

  Läs mer
 • logo

  Ett andra varv med Frälsarkransen

  Läs mer
 • logo

  Frisk och fri

  Ett studiematerial på nätet för alla som jobbar med unga och behöver veta mer om ätstörningar.

  Läs mer
 • logo

  Försoning och förvandling

  Försoning och förvandling behandlar något av det mest centrala i en människas liv: behovet av försoning och vikten av förvandling.

  Läs mer
 • logo

  Försoning och förvandling

  Försoning och förvandling behandlar något av det mest centrala i en människas liv: behovet av försoning och vikten av förvandling

  Läs mer
 • logo

  Gråt med dem som gråter

  Gråt med dem som gråter är en handfast bok som innehåller redskap för att starta samtalsgrupper om sorg för vuxna.

  Läs mer
 • logo

  Gudstjänstens kärnvärden

  Vilka faktorer påverkar vår upplevelse av en gudstjänst?

  Läs mer
 • logo

  Gudtjänstens kärnvärde

  Gudstjänstens kärnvärden bygger vidare på Martin Modéus uppskattade bok Mänsklig gudstjänst, men är ännu mer handfast. Här får läsaren tydliga redskap för att arbeta konkret med gudstjänsten.

  Läs mer
 • logo

  Gustaf Wingren. Människan och teologin- en samtalshandledning

  En biografi över den fotbollstokige arbetargrabben som via professorsstolen i Lund landade i radikal vänsteraktivism och i fredsrörelsen.

  Läs mer
 • logo

  Handbok i bibliodrama

  När ord möter liv.

  Läs mer
 • Hur länge orkar man stötta?

  Läs mer
 • Hållbart arbetsliv

  Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning i dagens arbetsliv. Vad kan det bero på och vad kan vi göra åt det?

  Läs mer
 • logo

  Här är en strand

  Människan i liturgin

  Läs mer
 • logo

  I denna rymd möts vi

  I denna rymd möts vi är ett nytt samtalsmaterial för att väcka tankar och stimulera till samtal om gudstjänst, tro och liv.

  Läs mer
 • I Luthers fotspår - Samtalsguide

  Denna samtalsguide vill vara en hjälp för dig som tillsammans med andra i grupp vill fördjupa er och följa med i Luthers fotspår.

  Läs mer
 • Idealitet som utmanar - En bok och en samtalshandledning

  Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför?

  Läs mer
 • logo

  Intro- studiehandledning

  Intro är en serie på tre introduktionsböcker för alla som vill veta mer om kristen tro, Bibeln eller kyrkan. Till materialen finns en studiehandledning.

  Läs mer
 • logo

  Jag är bara Nathan Söderblom

  Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst är en biografi om Nathan Söderbloms liv, forskning, tjänst som ärkebiskop och hans betydelse för Svenska kyrkan och den ekumeniska rörelsen. Boken ger en nyanserad bild av Nathan Söderblom i sin yrkesroll.

  Läs mer
 • Katedralens hemlighet en studieguide

  Denna guide är skriven av Bernt Åkerblad och Ulrika Jonsson. Boken Katedralens hemlighet är skriven av Bengt Kristensson Uggla.

  Läs mer
 • logo

  Konturer av tro

  En bok för reflektion kring tro och liv med utgångspunkt i kyrkoårets olika delar.

  Läs mer
 • logo

  Kristendom för ateister- samtalshandledning

  En genomgång av kristen tro på ett lättfattligt, personligt och livsnära sätt.

  Läs mer
 • logo

  Kristet vittnesbörd i mångreligiös värld

  Läs mer
 • logo

  Levande församling

  Handledning i hur man startar lekmannagrupper inom Svenska kyrkan

  Läs mer
 • logo

  Levande teologi, Levande samtal och Levande gudsprat

  Läs mer
 • logo

  Liv i balans

  Ett samtalsmaterial kring frågor som rör balansen i våra liv - om livet och tillvaron i biblisk belysning.

  Läs mer
 • Liv i Kyrkan – Kyrkan i Livet, studiehandledning

  Den här studieguiden vill vara en hjälp till er som vill använda böckerna; Liv i kyrkan och Kyrkan i livet som en utgångspunkt i ett samtal om fördjupning och förändring i er egen gemenskap/församling. 

  Läs mer
 • logo

  Livet och Bibeln: Bibelsamtal om mångfald

  En serie av tematiska bibelsamtalsmaterial. Del 1: Bibelsamtal om Mångfald.

  Läs mer
 • logo

  Livet och Bibeln: Bibelsamtal om relationer

  Läs mer
 • Lutherska bordsamtal

  När vi delar en måltid flyter samtalet lätt. Det här studiematerialet vill inspirera till samtal om liv och tro. Vi utgår från citat av Martin Luther som själv använde matbordet som en pedagogisk arena.

  Läs mer
 • logo

  Låt himlen vänta

  Ett studiematerial om hur man upptäcker, samtalar med och hjälper sköra ungdomar.

  Läs mer
 • Min väg till att nå balans i livet

  Vilka verktyg finns för att bemästra livet när belastningarna kommer? Vad behöver människan för sin hälsa och hur ser vår människosyn ut? Möt Johan Boeryd Attitydambassadör från Hjärnkoll som tidigare levde ett liv i högt tempo och vet vad det innebär att köra på tills det inte längre finns ork.

  Läs mer
 • logo

  Mission i vår tid

  Mission i vår tid handlar om Svenska kyrkans identitet och självbild som ständigt utmanas av förändringar i omvärlden.

  Läs mer
 • Musik ska byggas utav glädje

  Hur kan musik förbättra tillvaron för människor med funktionsnedsättning? Nu släpps boken Musik ska Byggas utav Glädje som försöker besvara frågan. Under tre år arbetade Kerstin Björsson med ett projekt där personlig utveckling undersöks ur ett musikaliskt perspektiv.

  Läs mer
 • logo

  Människan är större

  Samtalshandledning till boken Människan är större.

  Läs mer
 • logo

  Möta människor i högtidens glädje och sorg

  Läs mer
 • logo

  Nya möjligheter- Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige

  Läs mer
 • När tiden var inne

  Är tiden inne att påbörja en ny bibelöversättning? Svenska Bibelsällskapet vill, genom en provöversättning, testa hur en ny text fungerar för läsaren genom att ge ett smakprov från Lukasevangeliet och Galatierbrevet. 

  Läs mer
 • logo

  Om Gud - Studiehandledning

  Om Gud är en bok för troende och tvivlande. Den kan läsas av den bibelvane lika väl som av sökande som ännu aldrig öppnat en bibel.

  Läs mer
 • logo

  Om Jesus- studiehandledning

  Jonas Gardells bok Om Jesus påminner lite om en deckare, där författaren bit för bit rekonstruerar bilden av människan Jesus bakom årtusenden av teologiska övermålningar.

  Läs mer
 • logo

  Pilgrimsbok för förd i heligt land

  Boken ger stöd till grupper som i studiecirkel förbereder en vandring i Det heliga landet.

  Läs mer
 • PREP- friskvård för parrelationer

  Arbetsbok med korta texter och övningar för par som deltar i en PREP-utbildning. Boken säljs enbart i anslutning till PREP-kurser.

  Läs mer
 • Psykisk livräddning

  Om någon ramlar i en vak vet vi hur vi ska rädda den personen. Men om en person mår psykiskt dåligt och har allvarliga självmordstankar, står många handfallna.

  Läs mer
 • logo

  Resan

  Resan - ett herdabrev är Åke Bonniers herdabrev till Skara stift i hans tjänst som biskop . Boken är uppdelad i tre delar.

  Läs mer
 • Samtala om biskopsbrevet om diakoni

  Biskopsbrevet om diakoni vill ge underlag för reflektion och samtal samt inspiration för nysatsningar inom kyrkans diakoni.

  Läs mer
 • logo

  Seendets gud

  Seendets Gud är den andra boken i serien Ärkebiskopens fastebok.

  Läs mer
 • logo

  Skriv ditt liv - en handbok i livsberättande

  Skriv ditt liv är en handbok i livsberättande.

  Läs mer
 • Steg för steg med mindful eating och självmedkänsla - en studiehandledning

  Det här är en studiehandledning för dig som vill leda en studiecirkel om mat, ätande och kroppen. Med hjälp av mindful eating och självmedkänsla lotsar du en grupp, kanske dina vänner, genom stegen.

  Läs mer
 • logo

  Steg på vägen – en katekes för vår tid

  Läs mer
 • logo

  Svenska kyrkans sociala roll i samhället

  Erfarenheter från några stift och församlingar

  Läs mer
 • logo

  Tala film- tala liv

  En handledning för dem i grupp som vill samtala om film och existentiella frågor.

  Läs mer
 • logo

  The Book GT- samtalshandledning

  Samtalshandledning i anslutning till utställningen och boken The Book.

  Läs mer
 • logo

  The Book NT- samtalshandledning

  Sensus vill i denna handledning ge möjlighet att fundera kring vissa utvalda bilder från The Book NT - Bible Illuminated, med tillhörande bibeltext.

  Läs mer
 • logo

  Tillsammans för livet

  Sensus, Bilda, Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet har gett ut en handledning till kyrkornas världsråds nya missionsdokument.

  Läs mer
 • logo

  Tro som politisk kraft

  Tro - en politisk kraft tar upp några av samhällsdebattens hetaste frågor men är också en uppmuntran att se bortom det svartvita och ifrågasätta det invanda.

  Läs mer
 • Varför finns religion?

  Naturvetenskapen får alltmer detaljerad kunskap om hur naturen fungerar samtidigt som de mänskliga levnadsvillkoren, globalt sett, går mot allt större välfärd. Samtidigt visar religionerna inga tecken på att försvinna. Tvärtom tar religioner större plats i det offentliga samtalet och samhällsutvecklingen idag än för femtio år sedan.

  Läs mer
 • logo

  Vem är han- en studieguide

  Boken är en biografi över Johannes skriven i romanform.

  Läs mer
 • logo

  Vindarna från väster – Lärdomar från den keltiska kyrkan

  Läs mer
 • Vägen

  En bok om katekumenatet

  Läs mer
x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.