Motivation och medkänsla

Motivation och medkänsla är skriven för alla vuxna som möter tonåringar i sin vardag: pedagoger, kuratorer, föreningsledare,skolsköterskor med flera. Och naturligtvis föräldrar. Boken ger handledning och konkreta råd om hur man som vuxen kan skapa goda förutsättningar för samtal

Mia Börjesson berättar bland annat om:

  • hur man hittar dörren till dialog
  • hur en samtalsledare bygger upp förtroende och tilltro –både till sig själv och 
till samtalet som metod
  • problem som kan uppkomma och ger förslag på lösningar

Mia Börjesson utgår från tonåringens styrkor. Istället för att fokusera på det som inte fungerar, får du som samtalsledare verktyg för att hjälpa den unge att se sina egna tillgångar och möjligheter.
Det centrala budskapet i Motivation och medkänsla är att vuxnas främsta uppgift är att förmedla hopp till unga människor som av olika skäl sliter med livet: hopp om att livet består av många chanser och att det alltid finns nya dörrar att öppna.

I boken finns också förslag på tio stycken samtalsträffar, med olika teman och övningar. Samtalen följer alla en given struktur.De kan tillämpas som de är, eller användas som inspiration och idékälla.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.