Mötesplatser för tonårsföräldrar- om hälsofrämjande föräldraskap

Mia Börjesson presenterar här ett arbetssätt för att skapa djupare kontakt med och mellan tonårsföräldrar. Ett utmärkt redskap för den som vill bjuda in konfirmandföräldrarna till något mer än bara ett enstaka föräldramöte.

  • Studiematerial: Mötesplats för tonårsföräldrar

Materialet erbjuder underlag för upp till sex samtalsträffar, som kallas mötesplatser. Utgångspunkten är ett hälsofrämjande synsätt, där fokus ligger på att dela med sig av positiva erfarenheter och framgångsrika strategier. Mötesplatserna är tänkta att stärka och inspirera tonårsföräldrarna. Vilka resurser har de som föräldrar, vilka lyckade strategier har de använt sig av och vad kan de dela med sig av till andra?

»Föräldrar kan mer än de tror!« slår Mia Börjesson fast. Materialet innehåller en gedigen teoridel och många praktiska tips.

Till handledningen finns häftet Framtidspiloter, som gärna kan delas ut till föräldrarna.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.