Starta

För att skapa en atmosfär av delaktighet där alla bidrar är det viktigt att alla i gruppen lär känna varandra och så tidigt som möjligt börjar dela erfarenheter, tankar och funderingar.

 • logo

  Bokstavspresentation

  Presentationsövning. Fungerar bra för både stora och små grupper.

  Läs mer
 • logo

  Deltagarstyrda mål och utvärdering

  Skapa engagemang och delaktighet. Övningen passar för grupper upp till 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Dracula

  Skapa kontakt mellan deltagarna. För grupper upp till 30 personer.

  Läs mer
 • logo

  Formulera mål

  Säkra att alla arbetar åt samma håll och skapa referenspunkter att utvärdera mot.

  Läs mer
 • logo

  Förväntningar, farhågor

  Dela farhågor och förväntningar. Övningen passar bra vid lite längre processer.

  Läs mer
 • logo

  Garnnystanet

  Lekfull presentationsövning. Passar bra för grupper på 6-20 deltagare.

  Läs mer
 • logo

  Hälsa

  Låt deltagarna hälsa på varandra och lära sig varandras namn. Passar bra i lite större grupper.

  Läs mer
 • logo

  Jag väljer gaffel

  Presentera sig lite djupare för varandra.

  Läs mer
 • logo

  Knappask

  Lär känna varandra med en aktivitet som passar grupper med upp till 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Min tidslinje

  Lär känna varandra och få en koppling till den aktivitet ni befinner er på. Passar i grupper från två upp till 30 personer.

  Läs mer
 • logo

  Människobingo

  Få igång samtal mellan deltagarna och ge möjlighet att få veta lite om varandra. Fungerar bra i stora grupper.

  Läs mer
 • logo

  Namnrundan

  Alla blir sedda och lär sig namnen på deltagarna i gruppen med denna aktivitet som används bäst i grupper med max 30 personer.

  Läs mer
 • logo

  Oavslutade meningar

  Bidrar till att öka medvetenheten kring deltagarnas tankar och intressen. Passar att använda i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Presentation bildspråk

  När man använder bilder ger det oftast associationer som gör att man berättar andra saker än om man presenterar sig utan koppling till en bild. Passar att använda i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Presentation utifrån sin nyckelknippa

  Lär känna varandra. Passar i grupper upp till 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Presentera sig med bilder

  Presentera sig för varandra och få veta lite mer ovanliga saker om varandra. Passar att använda i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Reflektionsboken

  Få möjlighet att enskilt reflektera över en utbildningsprocess och öka medvetenheten om sitt eget lärande.

  Läs mer
 • logo

  Spelregler för gruppen

  Underlätta det gemensamma arbetet genom att komma överens om gemensamma spelregler för gruppen.

  Läs mer
 • logo

  Vilka är här?

  Ge en översiktlig bild av vilka deltagarna i en stor grupp är. Deltagarna får en möjlighet till någon form av presentation trots att det är en stor grupp.

  Läs mer
x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.