Stärka gruppen

Gruppklimatet är ofta avgörande för hur aktiviteten uppfattas som helhet. Om deltagaren inte trivs i gruppen och upplever att samarbetet inte fungerar bra spelar det ingen roll hur bra innehållet i övrigt är.

 • logo

  Berätta något de andra inte vet

  Få reda på nya saker om varandra. Passar bäst i grupper upp till ca 20 personer och med personer som redan känner varandra en del.

  Läs mer
 • logo

  Berätta och lyssna

  Lära känna varandra bättre och träna sig i att lyssna aktivt. Metoden fungerar i grupper från ca sex personer upp till mycket stora grupper även om det då tar för lång tid att gå varvet runt.

  Läs mer
 • logo

  Bygga tidningstorn

  Stärka gruppen och ta fram lekfullhet och kreativitet. Passar för grupper med minst åtta personer.

  Läs mer
 • logo

  En knapp till dig

  Ge varandra positiv respons i gruppen. Metoden passar bäst i lite mindre grupper med 4-6 personer.

  Läs mer
 • logo

  En present till dig

  Stärka gruppen genom att alla känner sig sedda. Passar i grupper med fyra personer eller fler.

  Läs mer
 • logo

  Gruppdiskussion med olika roller

  Övning för att tydliggöra hur vårt förhållningssätt till varandra i en grupp påverkar möjligheten att skapa goda samtal och att lösa uppgifter tillsammans. Det är lämpligt med ca 6-10 deltagare i varje grupp.

  Läs mer
 • logo

  Hitta färgen

  En kort övning (energizer) för att skapa energi och rörelse. Övningen passar bra i grupper från sex personer till hur många som helst.

  Läs mer
 • logo

  Hitta lögnen

  Metod (energizer) för att få röra på sig och skapa ny energi i gruppen. Metoden är också ett sätt att få veta nya saker om varandra. Passar i grupper med 10 personer och uppåt.

  Läs mer
 • logo

  Jordbävning

  Metod (energizer) för att skapa rörelse och ny energi. Övningen passar i stora grupper på minst 16 personer och uppåt.

  Läs mer
 • logo

  Kasta bollar

  Öka lyhördheten för varandra i gruppen och skapa ett gemensamt fokus. Skapa samtal och reflektion kring beroendet av varandra och vem som har ansvar i en grupp. Passar i grupper från ca fem personer till 15 personer.

  Läs mer
 • logo

  Kompetens-isberget

  Synliggöra den kompetens som finns hos varje individ och visa den mångfald av kompetens som finns i gruppen. Fungerar både i små och stora grupper om högst 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Kroppsdel mot kroppsdel

  Metod (energizer) för att skapa ny energi i gruppen. Fungerar i grupper från sex personer och fler där deltagarna redan känner varandra en del.

  Läs mer
 • logo

  Linjen om samarbete i grupp

  Klargöra värderingar och åsikter i olika frågor. Få igång tankar, reflektion och samtal kring att samarbeta i grupp. Kan användas i alla typer av grupper.

  Läs mer
 • logo

  Mitt smultronställe

  Lär känna varandra bättre. Passar bra att använda i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Ping pong pang

  Metod (energizer) för att skapa energi och skratt. Metoden fungerar bra i grupper från ca 10 personer och uppåt.

  Läs mer
 • logo

  Positiv återkoppling (feedback)

  Förstärk varandra genom att ge varandra positiv respons. Passar i grupper från ca fyra personer till 20.

  Läs mer
 • logo

  Positivt Mingel

  Metod (energizer) för att röra på sig och skapa positiv energi i gruppen. Passar i grupper med 10 personer eller fler.

  Läs mer
 • logo

  Räkna till 20

  Öka lyhördheten för varandra i gruppen. Metoden fungerar bra i grupper från ca 6-15 personer.

  Läs mer
 • logo

  Stå på rad

  Lär känna varandra och stärk gruppen. 5-10 personer i varje grupp.

  Läs mer
 • logo

  Tre saker gemensamt, tre olika

  Lär känna varandra lite mer. Metoden kan användas i grupper från ca fyra personer till 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Tumbrottning

  Metod för att skapa ny energi i gruppen (energizer). Passar både i mindre och större grupper.

  Läs mer
 • logo

  Zipp, zapp, bong

  Metod (energizer) för att skapa energi och skratt. Passar i grupper från ca 10 personer till 30.

  Läs mer
x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.