Skapa goda samtal

Det är viktigt att skapa en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt.

 • logo

  Bikupor

  Låta alla deltagare vara delaktiga i att diskutera en fråga. Passar både i små och stora grupper.

  Läs mer
 • logo

  Brainstorm

  Ge alla deltagare möjlighet att bidra med tankar, idéer och associationer kring ett ämne. Få fram många olika idéer och förslag. Passar i olika grupper.

  Läs mer
 • logo

  Det här vet jag, det här tror jag, det här vill jag veta

  Skapa delaktighet kring en presentation av något tema. Ta reda på deltagarnas förkunskaper och vad de är intresserade av.

  Läs mer
 • logo

  Fiskskål

  Genom att deltagarna har möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande roll och en lyssnande roll får de möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv. Passar bra för stora grupper som har en gemensam fråga att bearbeta.

  Läs mer
 • logo

  Fyra hörn

  Klargöra sina egna tankar och värderingar och ta del av övriga deltagares tankar och värderingar. Få igång ett samtal kring värderingar. Fungerar i grupper från sex upp till ca 30 deltagare.

  Läs mer
 • logo

  Heta stolen

  Klargöra sina egna tankar och värderingar och ta del av övriga deltagares. Få igång ett samtal om värderingar. Bör vara en grupp på minst 10 personer.

  Läs mer
 • logo

  Hissbudskap

  Deltagarna tränas i att på ett kort och tydligt sätt formulera ett förslag eller en tankegång. Passar både i små och stora grupper.

  Läs mer
 • logo

  Kunskapsjakten

  Skapar ett stort engagemang och ger möjlighet till konstruktiv bearbetning av ett tema i stora grupper.

  Läs mer
 • logo

  Laget runt

  Öka delaktigheten, ge alla möjlighet att uttrycka sig och få veta allas åsikter. Går även bra att använda i telefon, videokonferens eller liknande.

  Läs mer
 • logo

  Pluppning

  Syftet är att rangordna olika förslag för att få fram vilka som är de mest intressanta, till exempel efter en brainstorm. Kan användas i olika gruppstorlekar.

  Läs mer
 • logo

  Promenadprat

  Få igång ett bra samtal och få en möjlighet att röra på sig. Passar i alla grupper.

  Läs mer
 • logo

  SWOTanalys

  Analysera förutsättningar och möjligheter inom en organisation eller en grupp. Man skapar en bild av nuläget både när det gäller den interna organisationen och omvärlden. Fungerar både i mindre och i lite större grupper.

  Läs mer
 • logo

  Talking stick

  Bidrar till att alla får säga sitt utan att bli avbrutna. Metoden fungerar bäst om det är 4-8 personer.

  Läs mer
 • logo

  Termometern

  En tänkt termometer skapas på golvet. Deltagarna måste välja något alternativ och får inte ställa sig mittemellan.

  Läs mer
 • logo

  Tvärgrupper

  Redovisa ett grupparbete så att alla deltagare blir delaktiga. Passar särskilt väl när grupperna har haft olika saker att diskutera från början.

  Läs mer
 • logo

  Tvärtomövning

  Genom att tänka tvärtom kan det vara lättare att tänka fritt och att släppa på spärrarna och därigenom komma fram till bra kreativa idéer, istället för att bara säga "rätt saker". Kan genomföras i alla olika gruppstorlekar.

  Läs mer
 • logo

  Tystnad som pedagogisk metod

  Skapa utrymme för tanke och reflektion som ger nya perspektiv.

  Läs mer
 • logo

  Vad händer om?

  Möjlighet att få prata om eventuell oro för saker som skulle kunna inträffa och få stöd i förslag på lösningar. Går att använda i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Vattentrappan

  Få möjligheter att uttrycka sina åsikter fritt om ett ämne eller en fråga, lyssna aktivt på och inspireras av övriga deltagares synpunkter. Passar i grupper på minst tio personer.

  Läs mer
x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.