Avsluta

Oavsett om det är en kort aktivitet eller en verksamhet som pågår under en längre tid så är det viktigt att regelbundet stämma av vad deltagarna tycker och koppla tillbaka till de syftet, mål och förväntningar som fanns vid start.

 • logo

  Behåll, utveckla, avveckla, övrigt

  Utvärdera en aktivitet. Passar i grupper på ca fyra personer upp till 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Brevet till mig själv

  Egen reflektion om aktiviteten. Passar i alla grupper oavsett storlek.

  Läs mer
 • logo

  Deltagarstyrda mål och utvärdering

  Skapa engagemang och delaktighet genom att deltagarna själva definierar vad de vill uppnå med aktiviteten och sedan utvärderar mot uppsatta mål. Passar i grupper upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Garnnystanet

  Utvärdera en aktivitet. Passar i grupper från ca 6-20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Heta Stolen

  Utvärdera en aktivitet. Det bör vara en grupp på minst 10 personer.

  Läs mer
 • logo

  Linjen

  Utvärdera en aktivitet och visuellt få en bild av deltagarnas åsikter. Kan användas i alla typer av grupper.

  Läs mer
 • logo

  Lärande och insikter

  Tydliggöra vilka lärdomar och insikter deltagarna tycker att de har fått. Passar i grupper upp till ca 25 personer.

  Läs mer
 • logo

  Lärt och känt

  Att själv få reflektera över en aktivitet, dela sina tankar med andra och få del av andras reflektion. Kan användas både i små och stora grupper.

  Läs mer
 • logo

  Reflektionsboken

  Få möjlighet att enskilt reflektera över en utbildningsprocess och öka medvetenheten om sitt eget lärande. Reflektionsboken kan också användas som en hjälp vid utvärderingen av kursen för att minnas sina åsikter om olika moment. Reflektionsboken är bra att använda vid längre processer.

  Läs mer
 • logo

  Runda med ett ord

  När man vill göra en kort utvärdering av en aktivitet men samtidigt ge alla möjlighet att säga något. Passar i grupper från fyra upp till ca 30 personer.

  Läs mer
 • logo

  Tändstickan

  Utvärdera en aktivitet. Passar i grupper från fyra personer till ca tjugo.

  Läs mer
 • logo

  Utvärdering med bilder

  Utvärdera en aktivitet. När man använder bilder ger det oftast associationer som gör att man berättar andra saker än om man utvärderar utan koppling till en bild. Passar att använda i grupper på upp till ca 20 personer.

  Läs mer
 • logo

  Utvärderingsmetod Bra-mindre bra

  Få en möjlighet att för sig själv reflektera och sammanfatta det man varit med om. Ger en återkoppling till ledaren. Passar i alla grupper.

  Läs mer
 • logo

  Vattentrappan

  Få möjligheter att uttrycka sina åsikter fritt om en aktivitet, lyssna aktivt på och inspireras av övriga deltagares synpunkter. Passar i grupper på minst tio personer.

  Läs mer
x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.