Metodbanken

Metodbanken är ett stöd till dig som är ledare och innehåller många olika metoder och övningar. Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik.

Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde. Vår pedagogik bygger på människors lust att lära och förmåga att utvecklas. Utgångpunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Vi eftersträvar en atmosfär som leder till delaktighet och aktiv medverkan. När människor samtalar prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas. Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet 

Du hittar de olika metoderna under de olika rubrikerna. Olika metoder passar i olika sammanhang. Det är viktigt att du som ledare känner dig trygg med metoden och kan förklara dess syfte innan du börjar använder den.

Fundera på nedanstående frågor innan du
väljer att använda en viss metod

  • Vad vill du uppnå med metoden?
  • Passar metoden in i sammanhanget?
  • Är det en stor eller liten grupp? 
  • Är det en trygg grupp där deltagarna känner varandra eller är det en ny grupp?
  • Känner du dig trygg med att genomföra metoden? 
  • Är lokalen ändamålsenlig för att använda metoden? 
  • Har du det material som behövs?
  • Vad behöver du tänka på eller anpassa om aktiviteten genomförs på nätet?

Källor?
De metoder som presenteras i metodbanken är sådana som vi stött på i många olika sammanhang, i olika varianter och med olika namn. Metoder förändras och utvecklas hela tiden utifrån de sammanhang de används i. Det är därmed svårt att spåra uppkomsten av en metod och vi har därför valt att inte hänvisa till källor. 

Läs mer i Sensus pedagogiska policy 

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.