Gud har 99 namn

I Sverige bor många människor för vilka tro och religion spelar en viktig roll. Sverige kallas världens mest sekulariserade land samtidigt som intresset för livsfrågor är stort, inte minst hos unga, men platserna för sådana samtal är få.

  • Gudhar99nam

Gud har 99 namn är ett svar på detta behov, där sex världsreligioner presenteras på ett interaktivt och intresseväckande sätt. Fokus ligger på det praktiska och vardagsnära, men under ytan finns också glimtar av det allra heligaste. Besök gärna vår blogg för att läsa mer om det mångreligiösa Sverige: www.gudhar99namn.se

Den ambulerande utställningen Gud har 99 namn
Den ambulerande versionen av Gud har 99 namn består av montrar som visar spännande föremål från sex världsreligioner. Vi möter en ökande religiös mångfald i skolvärlden, på arbetet och fritiden. Därför ställer vi gärna ut i samverkan med flera parter för att nå ut till så många som möjligt. Utställningshallar, bibliotek, skolor, företagscentra och församlingshem kan vara lämpliga lokaler för utställningen.

Har du frågor om den ambulerande utställningen? Kontakta Sensus via ulrika.wiborgh@sensus.se eller 023-79 49 39.

Multireligiösa resväskan - workshops
Det finns också möjlighet att boka en workshop kring det mångreligiösa Sverige. En kunnig multireligiös guide väcker intresse och dialog med hjälp av den multireligiösa resväskan. Resväskan är ett pedagogiskt verktyg som är till bredden fyllt med föremål och klädesplagg för de olika religionerna.

Kontakta ditt Sensuskontor för att beställa en workshop.

Utställningen Gudhar99namn har producerats av stiftelsen World Wide Wisdom och Görel Byström Janarv.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.