Sveriges Kyrkosångsförbund

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf, är en självständig organisation i nära samarbete med Svenska kyrkan.

Körsångarna utgör den allra största frivilliggruppen i Svenska kyrkans verksamhet. SKsf är en kreativ samarbetspartner i kyrkans musikaliska arbete på riksnivå och i stiften. Den främsta uppgiften handlar om är att stödja kyrkans körer, körledarna och körsångarna med en utvecklande och inspirerande verksamhet.  

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.