Fackförbundet ST

ST har 90 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, statliga bolag, universitet, högskolor och statliga stiftelser. ST är det enda fackförbund som till 100 procent fokuserar på anställda inom dessa områden vilket gör att de erbjuder unik erfarenhet och kunskap om förutsättningarna på medlemmars arbetsplatser.

ST är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När ST tar ställning i politiska frågor görs detta utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

Läs om hur Sensus samarbetar med ST och andra fackförbund: www.sensus.se/facken

Läs mer om ST på fackförbundets egen webbplats: www.st.org

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.