abc - Aktiva insatser för människa och miljö

abc:s - aktiva insatser för människa och miljö - syfte är att bistå underprivilegierade grupper i Indien och Uganda med utbildning, vård och meningsfull och inkomstbringande sysselsättning.

I Sverige består verksamheten av opinionsbildning, socialt arbete, informationsspridning och arbete för människors lika värde och lika möjligheter. 

I samarbete med Sensus genomför abc studiecirklar och kulturprogram inom ämnesområdena internationella frågor och språk.

Läs mer på abc:s hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.