Stockholms konserthus

Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse som äger och driver Konserthuset och Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. De verkar även för andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar musikutbudet.

I samarbete med Stockholms Konserthus anordnar Sensus Stockholm kurser inför utvalda konserter.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.