Shedo

Shedo är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper..

Föreningens verksamhet kan delas in i tre grenar; stöd, kunskap och opinionsbildande arbete. 

I samarbete med Sensus anordnar Shedo konferenser och föreläsningar. Vi utbildar även cirkelledare som skall hålla i studiecirklar och stödgrupper för anhöriga till personer med självskadebeteende och ätstörningar.

Läs mer på Shedos hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.