IM, Individuell Människohjälp

Individuell Människohjälps (IM) uppdrag är att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter genom stöd till utbildning, hälsovård och försörjning.

IM arbetar i ett femtontal länder. Stödet utformas som hjälp till självhjälp och på så sätt bidrar IM till att människor själva kan förändra sin situation. Nya verksamheter börjar i liten skala med målet att de ska övertas av lokala samarbetspartner.

 
Tillsammans med Sensus har IM studiecirklar och kulturprogram inom ämnesområden som folkrörelser och internationella frågor och i svenska som främmande språk.

Gå till IMs hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.