Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar

I början av 2010 skrev Sensus och Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt (sedan 2013 heter organisationen Frisk och Fri, Riksförbundet mot ätstörningar) ett avtal för att skapa förutsättningar för ett konstruktivt och framåtskridande samarbete som utvecklar och stärker båda parter.

Vi samarbetar bland annat kring utbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Stödet består av pedagogisk utveckling, konsultativa samtal samt stöd till enskilda aktiviteter.

Vi har bland annat tagit fram materialet Frisk & Fri som är ett studiematerial på nätet för alla som behöver veta mer om ätstörningar. Läs mer om materialet här.

Läs mer om Frisk & Fri på deras hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.