BRO - Bröstcancer föreningarnas Riksorganisation

BRO – Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation har till uppgift att tillvarata de bröstcancerbehandlades intressen genom att verka för förbättrad behandling och vård, rehabilitering och hjälpmedel och att sprida information om bröstcancerbehandlades villkor och erfarenheter.

BRO driver de bröstcancerbehandlades frågor genom intressepolitiskt
påverkansarbete, arbetar med informationsspridning, materialproduktion och utbildningar. De lokala bröstcancerföreningarna arbetar framför allt  medlemsstödjande genom kontaktpersonverksamheten.

I samarbete med Sensus  genomför BRO studiecirklar och kulturprogram inom hälso och sjukvård, psykologi, friskvård och modedesign.

Läs mer på BROs hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.