BRIS - Barnens rätt i samhället

I januari 2012 undertecknade BRIS och Sensus en avsiktsförklaring för samarbete. Syftet var att skapa förutsättningar för ett konstruktivt och framåtskridande samarbete som utvecklar och stärker båda parters bildningsverksamhet.

Sensus stöd består av pedagogisk utveckling och konsultativa samtal avseende främst BRIS-akademin, samt stöd till enskilda aktiviteter nationellt och regionalt.

Sensus erbjuder stöd för genomförande av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet över hela landet genom att utbilda cirkelledare, genomföra uppdragsutbildningar, marknadsföring i regionala och nationella kanaler mm.

Läs mer om BRIS på BRIS hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.