Vår organisation

Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Vi består av ett riksförbund och sex regioner. Här kan du läsa mer om Sensus organisation.

Riksförbundet arbetar med fyra uppgifter. Ansvara för statsbidraget, ansvara för nationella relationer med medlemsorganisationer, samarbetspartners, branchorganisationer och civilsamhället, samverkan med regioner om utveckling och förvaltning samt att sköta delar av ekonomi/administration/IT.

Regionerna ansvarar för att bedriva lokal och regional folkbildningsverksamhet.

Förbundsstyrelse
Solveig Ininbergs, ordförande
Pär David Carlsson
Ann Marie Ericsson 
Lena Gehlert 
Anders Johansson
Fredrik Mandelin 
Yasri Kahn 
Hannu Kannussari 
Hannah Kroksson
Erik Sjöstrand 
Britt-Inger Svensson
Lena Rydhäll, arbetstagarrepresentant
Clara Skogsberg, arbetstagarrepresentant

Förbundsrektor
Ann-Katrin Persson

Verksamhetsberättelse
Riksförbundet verksamhetsberattelse 2015-2016

Kontor
Riksförbundet har sitt kontor på Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.