Försäkring

Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

 

Försäkringen gäller utan självrisk och  omfattar ersättning för;

  • Läkekostnader  
  • Tandskadekostnader  
  • Resekostnader    
  • Skadade personliga tillhörigheter    
  • Medicinsk invaliditet
  • Dödsfall
  • Rehabilitering
  • Sveda och värk  
  • Lyte och men     

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.