Diplomerad lönespecialist

Som Diplomerad lönespecialist ansvarar du för organisationens operativa lönearbete. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom lön, både teoretiskt och praktiskt.

Mål
Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att hantera lön, känna till rutiner runt lönehanteringen, kunna tolka och förstå kollektivavtal.

Alla beräkningar görs manuellt, inte i ett lönesystem. Det möjliggör att du efter genomförd utbildning har kunskaper att kunna förklara, genomföra och kontrollera beräkningar.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom lönearbete.

Förkunskaper
För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens, Sensus löneadministratörsutbildning eller motsvarande.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Praktiska övningar blandas med teori. Du får hemuppgifter med personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Utbildningen innehåller följande:

Genomgång av löneprocessen på ett företag

Planering av löneprocessen

Beräkna lönekostnad för anställd

Lagar inom lön

Anställningsavtal

Kollektivavtal, läsa och tolka

Arbetstidslagen

Övertid

Skatter

Skatteberäkningar på löner av olika slag

Avgifter enligt lag och avtal

Förmåner, skattefria/ skattepliktiga

Lönetillägg

Sjukfrånvaro hantering enligt lag och kollektivavtal

Beräkning av sjukavdrag och sjuklön enligt kollektivavtal

Traktamente enligt skatteverkets regler, både inrikes och utrikes

Semester enligt lag

Beräkning av semesterlön enligt lag och kollektivavtal

Ledigheter, förutom semester

Rapporteringar, till myndigheter, instanser och internt

Planering av ett löneår

Utländska anställda

Avslut av inkomstår

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 % närvaro samt godkänt betyg i tentamina.

Pris
34 900 kr, exklusive litteratur.

Se alla planerade startdatum här

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.