Diplomerad projektledare

Det har blivit allt vanligare att arbeta i projektform i många olika sammanhang. Att kunna leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver både kunskap och självkännedom.

På Sensus projektledarutbildning får du lära dig hur du driver ett projekt från start till mål. Du får också lära dig mer om gruppdynamik och grupputveckling samt om din egen roll som ledare. 

Mål
Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha tillräckligt med kunskaper för att självständigt kunna leda projekt.MålgruppUtbildningen vänder sig till blivande eller redan verksamma projektledare.

Förkunskaper
Du bör ha gymnasiekompetens, i övrigt krävs inga speciella förkunskaper. Erfarenhet av tidigare projektarbete kan vara till nytta men är inget krav för att du ska få delta i utbildningen.

Upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar 112 studietimmar, vanligtvis fördelade över 14 sammankomster. Den totala studietiden är 7 månader. 

Innehållet utgörs av följande avsnitt:
• Projektledning - metod och verktyg 
• Projektledning - ledarskap 
• Projektarbete  
• Presentationsteknik 
 
Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare
Antalet deltagare är som regel högst 16 per utbildning.

Betyg och diplom
För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Pris
39 500  kronor. Priset avser hela utbildningen exklusive litteraturen.

Övrigt
Utbildningen ger en teoretisk grund för certifiering enligt IPMA, internationellt erkänt system för certifiering, något som efterfrågas allt oftare. Prov för certifiering ligger dock utanför utbildningen.

Se alla planerade startdatum här

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.