YH-utbildningar

Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Möjligheter till arbete efter utbildningarna är god: nio av tio får jobb kort efter examen.

  • YH-Utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar (Yh) utformas i nära samarbete med arbetslivet, dvs privata företag likaväl som offentlig verksamhet, för att tillgodose ett reellt arbetsmarknadsbehov av en viss kompetens.

Arbetslivets roll i en Yh-utbildning är att definiera behovet och att efterfråga den kompetens som utbildningen leder till. Representanter för arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbildning genom att ställa krav på dess innehåll, men också genom att medverka i och påverka utbildningen under resans gång. Ett sätt för arbetslivet att bidra under utbildningen kan vara gästföreläsningar eller att ta emot studiebesök.

En viss del av utbildningstiden består av praktik benämnd lärande i arbetet, LIA. Genom praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, som i sin tur får tillgång till kompetenta studenter.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.