Sensus och fackförbunden

Västra Götaland och Halland Sensus studieförbund och fackföreningsrörelsen är båda en del av svensk folkrörelsetradition. Sensus uppdrag är att bidra till att stärka demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Studiecirklar och föreläsningar för dig som är medlem i facket:

Studiecirklar i Västra Götaland 
Studiecirklar i Halland 
Föreläsningar - ett urval

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.