Kulturlabbet

KULTURLABBET är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, intresserade av ett skapande/konstnärligt och individutvecklande arbete.

Besök oss gärna på www.facebook.com/kulturlabbetgbg


Vi arbetar utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där personens utveckling står i centrum och där vi samtidigt betonar vikten av samhörighet och den gemensamma utvecklingen i grupp. Vår huvudinriktning är teater/drama, konst, dans/rörelse, poesi samt musik. Vi använder även filmskapande som ett konstnärligt uttryck i vår verksamhet.

Konstnärlighet och stärkt identitet

Verksamheten leds av professionella pedagoger, och handledarna är samtidigt yrkesverksamma inom sina respektive områden. Genom att bygga verksamheten på konstnärlighet och pedagogik, och samtidigt ge arbetstagarna en riktig yrkesidentitet, växer självförtroendet och stoltheten.

Glädje och skaparkraft

”Det är det som är hela meningen med det”, uttryckte sig en av arbetstagarna. Och det har hon ju alldeles rätt i… Glädjen och skaparkraften hos Kulturlabbet har faktiskt nått långt utanför Göteborg. Till exempel finns i dag flera konstverk härifrån hos Museum of Everything i London. Ett kvitto på vad som faktiskt kan åstadkommas om man bara får rätt förutsättningar.

Kontakt

Lena Mann, enhetschef
Tfn 0705 975220

Verksamheten/handledare  
Tfn 0705 975202

Önskevädersgatan 1
418 35 Göteborg

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.