Material• Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan 150 kr• PraLin – inspirationsskrift från projektet PraLin i förskolan 2013-2015. Likabehandling och normkritik i förskolan. 50 kr

• PraLin-handboken 100 kr

• AGERA utan att diskriminera 50 kr   

               

• Nätaktivistboken 50 kr        • Agera mot näthat 50 kr

                

• Näthat i skolan 50 kr          • Företag mot näthat 50 kr


Du kan beställa våra material genom att maila adu@sensus.se. Ange vilket material och hur stort antal du vill beställa. Observera att kostnad för frakt tillkommer. Ange också om du vill ha en e-postfaktura eller en pappersfaktura.


Om du beställer som privatperson behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer samt e-postadress.

Om du beställer som företag eller organisation behöver vi uppgifter om dig som beställare, leverans- och fakturaadress samt eventuell referens, organisationsnummer, telefonnummer och mailadress.

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.