Rättighetscentrum Norrbotten

Rättighetscentrum Norrbotten arbetar för mångfald och mot diskriminering. Därmed också för bl a jämlikhet och likabehandling och mot bl a trakasserier och mobbning. Vi vill öka människors kunskap om rätten att inte bli diskriminerad, rätten att vara sig själv, främja delaktighet och demokrati inom samhällets alla områden. OBS! Du navigerar på vår del av Sensus' sajt genom att använda dig av de blå länkarna till höger. Eller av raden under det röda sidhuvudet ovan.

Previous Next

Rättighetscentrums loggaStöd och rådgivning 
Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till dig som har utsatts  eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Mer om detta här.

Information och utbildning
Vi erbjuder också information och utbildning om

  • diskriminering och mångfald
  • lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område
  • normer, värderingar, fördomar, attityder etc

Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald, stärka egenmakten och främja ett normkritiskt och intersektionellt tänkande. Mer om detta här.

Opinionsbildning - arrangemang och media
Vi arbetar dessutom med opinionsbildning, främst genom olika typer av publika arrangemang, t ex utställningar, seminarier, teater och musik, för att offentligt lyfta frågor kring diskriminering och mångfald. Ofta i samverkan med andra aktörer. Mer om aktuella arrangemang här.

Vårt arbete leder ibland till uppmärksamhet i media, tidningar, radio och TV. Mer om det här.

Facebook
Vi finns även på Facebook. Direktadressen till vår sida där är www.facebook.com/SensusRCN. Där hittar du mer aktuell information om vad vi gör, vad som är på g etc.  

Geografiskt område
Vårt geografiska arbetsområde är hela Norrbottens län. Om du undrar varför eller tycker att Rättighetscentrum inte synts till och är okänt på din ort, hör av dig. Gärna med en idé om vad vi kan göra åt saken!

Kontakta oss
Våra kontaktuppgifter m m hittar du här.

Hemsidan
Ovan till höger hittar du direktlänkar till några av hemsidans delar. Botanisera gärna vidare på hemsidans övriga delar.

Du hittar t ex mer om Rättighetscentrums verksamhet under Om oss, om diskriminering i allmänhet under Diskriminering och länkar till andra organisationer med liknande syften under Länkar.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.