Rättighetscentrum Dalarna

Rättighetscentrum Dalarna är en antidiskrimineringsbyrå som verkar mot diskriminering och för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

  •  

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.