Världens kurs

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor. Du får också möjlighet att reflektera över och diskutera kyrkans, församlingens och din personliga roll i vår globala tillvaro.