Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Startsida studiematerial

Här hittar du de studiematerial som Sensus producerat eller som Sensus varit med att ta fram.

Många av materialen kan du själv ladda ner som pdf. Ibland hänvisar vi till det förlag där du kan beställa materialet och i vissa fall ber vi dig att kontakta närmaste Sensuskontor för att få tillgång till materialet.

Innan du startar en studiecirkel är det viktigt att du har kontaktat ditt närmaste Sensuskontor så cirkeln kan registreras.

Vi har valt att dela upp materialen under följande rubriker:

Föreningsutveckling
Global utveckling
Kultur
Livsfrågor
Mänskliga rättigheter
Religion

Du hittar de olika studiematerialen under rubrikerna. Materialen är sorterade i bokstavsordning under varje rubrik.