Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Pilgrim

Bild: Pilgrimsvandringar. Vandring.

 

Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från de mönster i vilka livet vanligen utvecklar sig.

Man tvingas improvisera. Ande, själ och kropp aktiveras. Du möter människor du inte möter i ditt dagliga liv. Du får perspektiv på ditt liv.

Skillnaden mellan pilgrimsresande och turism ligger i att pilgrimen mer uttalat gör en vandring som ett led i det andliga växandet. En pilgrimsvandring sker i eftertänksamhet och med pauser.