Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Miljö, klimat

Bild:  Kurser/studiecirklar inom miljö och klimat.


Vad händer med vår miljö och vårt klimat? 

Världen har blivit mer komplex. Vad vi gör spelar roll för vår miljö. Det finns ett stort behov av att människor får mötas och prata om sådant som kan vara konsekvenser av ett globaliserat samhälle.

Det kan handla om miljöförändringar, och vad vi som människor och konsumenter kan göra. Vi erbjuder både kurser, seminarier och föreläsningar inom området.