Sveriges muslimska fredsagenter

Ett projektet som syftar till att motverka fördomar och öka förståelsen mellan religioner och kulturer.

Fredsagenterna är svenska muslimer i åldrarna 16-25 år som har goda kunskaper om islam, mänskliga rättigheter, det svenska samhället och fredsrörelsen. 

De kan anlitas som föreläsare för olika religiösa grupper eller i andra sammanhang. Sveriges muslimska Fredsagenter är ett samarbetsprojekt mellan Sensus och Ibn Rushd studieförbund.

För mer information se Ibn Rushd

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.